ДИАМАГНЕТИЗМ

от2020

Ноя 30, 2020

магнетизмдин бир түрү; заттардын тышкы магниттөөчү талаанын багытына карама-каршы магниттениши. Нерсени магнит талаасына жайгаштырсак электромагниттик индукция законунун негизинде анын ар бир атомунун электрондук оболочкасында индукция-ланган туюк ток пайда болот. Бул ток ар бир атомдо индукциялык магнит моментин пайда кылып, Ленц эрежеси б-ча тышкы магнит талаа-сынын багытына карама-каршы багытталат. Д-Дүү зат диамагнетик деп аталат.

Ад.:   В он сов с к ни С. В., Магнетизм, М., 1971.

от 2020