ДИАЛИЗ

 (гр. dialysis — бөлүнүү, ажыроо) — жарым өткөрүүчү мем-брананын жардамы м-н коллоид эритмесин андагы электролиттөрдөн тазалоо методу. Д-ди жүргүзүү үчүн та-залануучу коллоид эритмеси м-н таза суунун чек арасына жарым өткөрүүчү мембрана коюлат. Ал элек-тролиттердин иондорун сууну карай өткөрүп, коллоид бөлүкчөлөрүн өткөрбөй тосуп калат. Суунун иондору м-н молекулалары мембрана аркылуу коллоид эритмесине өтөт. Бул процесс диффузия законунун негизинде жүрөт. Д-дө жарым өткөрүүчү мембрана катарында нитро ж-а аце-тилцеллюлозадан жасалган жаргак-чалар (коллодий, целлофан), пергамент кагаз ж. б. пайдаланылат. Д. мех. Д., электродиализ болуп бөлүнөт. Ал көп технол. процесстерде, физ.-химиялык ж-а биол. изилдөөлөрдө, о. эле медицинада колдонулат.

Ад.:   Воюцкий С. С, Курс коллоидной химии, М., 1964.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *