ДИАЗОЛДОР

от2020

Ноя 30, 2020

— сууда жакшы эрий турган орг. катуу заттар. 40—50°Сден жог. темп-рада туруксуз, абада жалбырттап күйөт. Күйүп кетпес үчүн Д. Na2S04 же A12(S04)3 ж. б. туздар м-н аралаштырылып коюлат. Д. амин-дерди диазоттоо жолу м-н алынат. Сууда эрибей турган азобоёкторду алуу үчүн ж-а кебез булаларын, кез-демелерди боёо ж-а түр салып кооз-доодо пайдаланылат.

от 2020