ДИАЗОБИРИКМЕЛЕР

 — азоттун эки атому м-н көмүртектин бир атому байланышкан тобу бар орг. бирикмелер. Алифатикалык Д-дин түзүлүш формасы: Алифатикалык Д-дин ичинен диазо-уксус эфири ж-а диазометан кеңири белгилүү. Алар реакцияга оңой кирип, туруксуз. Жог. темп-рада жарылуу м-н ажырайт. Диазоний туздары да Д-re кирет. Алар ароматтуу амин-дерди диазоттоодон пайда болот. Ароматтуу Д. туруксуз, кургагы жарылгыч келет; көпчүлүк реакцияга жакшы катышат. Д. түрдүү орг. би-рикмелерди, азобоёкторду, айрым дары-дармектерди алууда, кездемелер-ди боёодо кеңири пайдаланылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *