ДИАГРАММА

от2020

Ноя 30, 2020

(гр. diagramma — сүрөттөлүп^ сүрөт, чийме) — ар түрдүү чоңдуктар дын өз ара катышы түз сызыктуу кесиндилер же геом. фигуралар м-н көрсөтүлгөн график, к. Абалдын диаграммасы.

от 2020