ДИАГОНАЛЬ

от2020

Ноя 30, 2020

 (гр. diagoriios — бурчтан бурчка чейинки) — 1) көп бурчтуктун Д-ы — анын бир жагында жатпаган эки чокусун бириктирүүчү түз сызыктын кесиндиси. Көп бурчтуктун чокусунун саны п болсо, анда Д-дын саны п (п—3)/2 болот; 2) көп грандыктардын Д-ы — анын бир гранына таандык эмес эки чокусун бириктирүүчү түз сызыктын кесиндиси.

от 2020