ДИАГНОСТИКА

от2020

Ноя 30, 2020

 (гр. diagnostikos — аныктап билүүгө ягарамдуу) — диаг-нозду аныктоо методдору ж-дөгү илим. Д. оорулуу адамды бардык жагынан системалуу түрдө изилдөөгө негизделген. Алар: 1) анамнез чогултуу (оорулуу адамдын ооруган жерин айтып бериши, оорусунун ж-а жашоо турмушунун тарыхы); 2) организмдин абалын объективдүү изилдөөлөр (ооруган жерди кармалап, каккылап жөнөкөй көрүү, тыңшоо, атайын ыкма м-н көрүүнү, угууну, рефлексти, муундардын кыймылын ж .6. текшерүү); 3) лабор-ялык (кан, заң, заара, какырык, ириң ж. б. тек- ‘ шерүү), рентгендик (кардиография, сфигмография), электродиагностика-лык (электрокардиография, электроэнцефалография) изилдөөлөр, эндо-‘ скопия, биопсия ж .6. Кээ бир ооруларды аныктоодо радиоактивдүү изо-топтор колдонулат. Жугуштуу ж-а аллергиялык ооруларды аныктоодо бактериол., серологиялык методдордун мааниси чоң. Түрдүү ооруларда окшош белгилер болгондуктан жиктелген Д. жүргүзүлөт. Патологоана-томиялык Д. өлгөн адамдын тканын хим. я{-а микроскопиялык текшерүү жолу м-н ишке ашырылат. Ветеринарияда Д. жалпы ж-а атайын болуп бөлүнөт. Жалпы Д-да малдын тышкы көрүнүшү, териси, маа кыртышы, лимфа түйүндорү, былжырлуу челдери текшерилип, денесинин темп-расы ченелет. Кан, заара, ичеги-карын кырындысын ж-а жүлүн суусун текшерүү атайын Д-га кирет. Д-нын клиникалык методдору—ооруган жерди кармалап ж-а каккылап көрүү, зонд жуткуруу, рентгеноскопиялык ж-а графиялык изилдөөлөр.

от 2020