ДИАГНОЗ

от2020

Ноя 30, 2020

 (гр. diagnosis — атын табуу) — оорулуунун абалы ж-а оорунун жөн-жайы я{-дө мед. терминология м-н аталган кыскача корутунду, к. Диагностика. _

от 2020