ДИАБЕТ

 (гр. diabetes — өтүп кетем) — заараны көп бөлүп чыгарма, суусатма оорунун жалпы аты. Ал канттуу ж-а кантсыз Д. болуп бөлүнөт. Канттуу Д. организмде уйку безинин гормону — инсулиндин жетишсиздигинен ж-а зат алмашуу, айрыкча углевод алмашуу бузулуудан пайда болот. Оорулуунун заарасында ж-а канында кант, холестерин көбөйүп, тамак ичкиси келет, абдан суу-сайт; заараны көп бөлүп (суткасына 5—8 л) чыгарат, денеси кычышып, булчуңдары бошойт, ооздун былжыр чели сезгенет; аялдарда менструация цикли бузулат, боюнан түшөт ж. б. Кантсыз Д. туз ж-а суу алмашуунун борбору — гипофиз м-н аралык мээнин функциясы бузулуудан пайда болот. Мында оорулуу чаңкап суу-сайт, эң көп заара (суткасына 5— 50 л) бөлүп чыгарат. Заара түссүз, жытсыз, кантсыз болот. Суу көп кеткендиктен тери, былжыр чел кургайт, оорулуу абдан арыктайт, алсыз-данат, башы айланат, жүрөгү айланып кусат. Дарылоодо дцета, физ-ра, инсулин, гормон дарылары, химиотерапия ж. б. колдонулат.

Ад.:  Атабек А. А., Несахарный диа- бет,’М., 1951 (библ.); Гене с С. Г., Сахарный диабет, 5 изд.. М., 1963 (библ.).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *