ДИАБАЗ

от2020

Ноя 30, 2020

 (гр. diabas— жиктелүүчү) — толук кристаллдашкан палеотиптүү магмалык тоо тек. Хим. ж-а минералдык составы б-ча базальтка (долерит-ке) жакын. Составында Si02 анча көп эместиги (45—52%) м-н айырмаланат. Өңү каралжын боз же жашыл сымал кара. Структурасы офиттуү (диабаздуу); плагиоклаздын иретсиз жайгашкан, кристаллдарынын арасы авгит м-н толгон. Д. калыңд. бир нече см ден 200 м ге жеткен, кээде андан да ашкан силл, дайка түрүндө пайда болуп, чөкмө тоо тектердин жантайыңкы жайгашкан катмарлары-нын ж-а жанар тоо лавалары м-н туфтарынын арасында кеңири таралган. Д. жолго төшөөчү таш катары пайдаланылат.

от 2020