— балдарды тарбиялоочу мекеме. Украина чекисттери өз ыктыяры м-н айлык акчаларынан чогултуп Ф. Э. Дзержинскийге эстелик иретинде 1927-ж. 29-декабрда Жаңы Харьков кыш-нда (Харьков ш-на жакын жерде) уюштурушкан. Комму-нага А. С. Макаренко 1927-жылдын 20-декабрынан 1935-жылдын 1-июлу-на чейин жетекчи болгон. Бул коллективдин уюткусу — Горький атн. колониянын тарбиялануучулары. Тарбиялоо процесси окутууну өндүрүштүк эмгек м-н айкаштырууга негизделген. Коммунада 1932-ж. 7-январда электр бургуларын жасоочу з-д ачылып, 1933-ж. ФЭД маркасындагы фото-аппараттар чыгарыла баштаган. Бул коммунаны Горький «коммунизмдин терезеси» деп атаган. А. С. Макаренко коммунага арнап бир нече чыг. жазган.

от 2020