ДЕPMOРАФИЯМ

(гр. derma — тери окутуунун методу м-н тыгыз байла-пзилдөөдө ж-а дарылоодо араб медик- ж-а grapho — жазам) — тери кан та- ныш жасаган. Д. т. и-нин принциптери ж-а О. Азия илимпозу Ибн Сина мырларынын реакциясы. Ал денени теринин өнүгүшү бир нече этапка бө-чоң салым кошкон. 1776-ж. австрия- мех. жол м-н дүүлүктүргөндө, анда лүнөт. Д. т. и. тилдин структурасы-яык врач И. Пленк, 1798-ж. англ. врач кызыл же ак издердин пайда болу- нын формалдык элементтерин сыпат-Р. Уиллен тери ооруларын алгачкы шу м-н мүнөздөлөт. Д. бардык адам- тап, дистрибуцияны негизге алат. классификациям бөлгөн. 19-к-дан да жолугат. Ал дүүлүктүргүчтүн кү- Натыйжада Д. т. и. тыбыштын комп-бактериологиянын өсүшүнө байла- чупө байланыштуу. Майда сызыктуу лексин тилге барабар коёт да, анын ныштуу Д-да оорунун этиологиясын дүүлүктүргүч м-н акырын басканда маанисин эске албайт. Д. т. и-нин ме-үйрөнуү башталат. 5—20 сеп дан кийин териде ак, катуу тоду тилдин тыбыштык системасын Россияда Д-га А. Г. Полотебнов не- басканда, кызыл Д. пайда болот. Д. изилдөөдө кеңири колдонулат, гиз салган. Ал Т. П. Павлов, А. И. вегетатив нерв системасынын абалын Ад~ Основные направления структура-Поспелов, В. В. Иванов ж. б. м-н бир- аныктоо үчүн пайдаланылат. Терини ГдаскрштивнуЪ лингвистику, nip?11™ дикте тери ооруларын изилдөөдө те- акырын ж-а катуу чийгенде, ак Д. англ., м., 1959. рини бүтүн организм м-н байланыш- пайда болсо — симпатика, кызыл Д.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *