ДЕ-ЮРЕ

от2020

Ноя 30, 2020

(лат. de jure, сөзмө сөз — укук б-ча) — жаңы түзүлгөн мамлекеттин же өкмөттүн эл аралык мами-лелерде катнашуусун башка мамлекеттин (эл аралык укукта) толук таанышы. Де-ю. жолу м-н таанылган мамлекет эл аралык мамилелерде толук укукка ээ болуп, мамлекет ортосунда дипл., экон., соода ж-а маданий байланыштарды түзөт, мамлекет ортосунда атайын өкүлдөр алмашылат, к. Де-факто.

от 2020