ДЕ-ФАКТО

 (лат. de facto —сөзмө сөз — иш жүзүндө) — эл аралык укукта бир мамлекетти же өкмөттү экинчи мамлекеттин таануусунун бир түрү. Бул официалдуу, бирок толук эмес таанууну билдирет. Де-ф. таа-нуусу убактылуу, б. а.— де-юре таа-нуусу алдындагы өтмө этап.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *