ДЕҢИЗ ФИЗИКАСЫ

—геофизика илиминин деңиздер м-н океандардагы физ. процесстерди изилдөөчү бөлүмү. Ал деңиз, океандардагы агым, ташкын,- шамал ж-а толкундарды, деңиз тереңиндеги жылуулуктун таркалы-шьы, суу тыгыздыгынын темн-ра м-н туздуулукка жараша өзгөрүшүн, сууда ж-а анын тереңинде күн нурунун, үндүн таркалышын, деңиз суусунун бууланышын, деңиздердеги муздарды, деңиз м-н атм-ранын байланышын ж. б. изилдейт. Аларды изилдөөнүн эл чарбасы үчүн зор мааниси бар. Мис, деңиз транспорту үчүн океан, деңиз жээгиндеги ташкындарды изилдөөнүн, жээктеги портторго деңиз таш-кындоосун ж-а тартылуусун изилдөө ж-а прогноздоонун мааниси өтө чоң. Деңиздердин жылуулук балансын анализдөө деңиз суусунун тоңуш мөөнөтүн, муздун турушун ж-а бузулушун аныктоого жардам берет. Деңиз тереңдигин үн м-н өлчөө, күн бүркөктө суу астындагы сигнализация, өзгөчө аскер-деңиз техникасы үчүн деңиз акустикасын изилдөө зор мааниге ээ. Деңиз тереңиндеги жарык нурлары деңиздеги тиричиликке ж-а суучулдардын ишине таасир эт-кендиктен аларды билүүнүн мааниси чоң. Д. ф. илимин өркүндөтүүдө П. Лаплас (Франция), Ж. Эри ж-а Ж. Дарвин (Англия), В. В. Шулейкин (СССР) ж. б. окумуштуулардын эмгектери зор.

Ад.:   Шулейкин В. В., Физика моря, 4 изд.. Л., 1968.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *