ДЕҢИЗ УКУГУ

 —деңиз транспорту-нун, соода ж. б. кемелердин сүзүшү-нө тиешелүү укук нормалары. Д. у. терр-ялык суудан, ачык деңизден, атайын деңиз зонасынан, континент-тик шельфтерден пайдаланууну жөнгө салат. Эл аралык Д. у-нун ири актылары: ООНдун Уставы, 1958-жыл-кы Женева конвенциясы (терр-ялык деңиз ж-а анын жакын зоналары ж-дө, ачык деңиз, континенттик шельф ж-дө, балык уулоо ж-а ачык деңиздеги жандыктардын ресурстарын коргоо ж-дө), деңизде жардамдашуу б-ча Брюссель (1910) ж-а Лондон конвенциялары (1960), деңиздер-ди нефть ж. б. заттар м-н булгабоо ж-дөгү конвенциялар (1954, 1969, 1972). СССРде Д. у. соода, аскердик ж-а ил. иштер б-ча деңизде сүзүү, балык уулоо, деңизден минералдык ж. б. ресурстарды өндүрүү маселелерин жөнгө салат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *