ДЕҢИЗ ТҮЙҮНҮ

—эки аркандын учун бири бирине же арканды илмекке ж-а кандайдыр бир нерсеге байлоо методу ж-а байланган жери. Д. т. көбүнчө чоң торлорду жасоодо колдонулат. Аркан чечилип кетпегендей болуп байлануу тийиш. Д. т-н жасоодо кендир аркан, кээде зым аркан пайдаланылат. Д. т-нүн казык бооч чалып, илмек ж-а кош илмектүү байлоо, күрмөп байлоо сыяктуу 50дөн ашык түрү бар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *