ДЕҢИЗ ТРАНСПОРТУ

 — транспорттун материалдык өндүрүш сферасын-дагы түрү. Мында жүргүнчү ж-а жүк деңиз аркылуу ташылып, тышкы ж-а ички соодада чоң роль ойнойт. Д. транспорту б. з. ч. 6—4-миң жыл-дыктарда башталган. Кийин ө. ж. өнүгүп, эл аралык сооданын кеңейиши Д. т-нун өркүндөшүнө шарт түзгөн. Д. т-нун үлүшүнө дүйнө б-ча эл аралык жүк ташуунун 80% туура келет (1973). 1972-ж. дүйнөдө 57 391 Мурманск портунан кемелер жөнөп жатат. | кеме болду. 1973-ж. 1-январда дүйнө б-ча 7000 деңиз порту иштеп,- анын 500дөн ашыгынын ар бири жылына 1 млн т дан көп жүк алып ж-а жөнөтүп турду. Ири деңиз державаларына СССР, Улуу Британия, АКШ, Япония, Норвегия, Греция ж. б. кирет. СССРде тышкы соода жүгүнүн 50% Д. т. м-н ташылат.

Ад.:   Маркс К., Капитал, т. 2, гл. 6; Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 24; Н а д т о ч и й Г., География морских путей, М., 1972; Транспорт и связь СССР. Статистический сб., М., 1972.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *