ДЕҢИЗ ТАШ БАКАЛАРЫ

 (Chelonioi-dea) — таш бакалардын түркүмү. Жу-мурткалоо үчүн гана деңиз жээгине чыгып, калган мезгилде бүт сууда жашоочу ири жаныбар. Калканы анча бийик эмес келип, сүзүүгө ылайыкталган. Кыска мойнундагы башы чопкуттун алдына толук жашы-рылбайт. Буттары калак сымал, ал-дыңкылары арткысынан узун. Алардын белгилүү 4 уруусунун бирден түрү бар. Жашыл таш бака — эң чоң, калканынын уз. 1,4 м, салм. 400 кг га жетет. Даамдуу эти, жу-мурткасы тамак катары пайдаланылат. Д. т. б. суу тереңдигинде жакшы сүзөт, чумкуйт, азык ж-а көбөйүү үчүн ыңгайлуу жай издеп бир нече км ге чейин сүзүп барат (к. Айбанат-тардын миграциясы). Алар 1—200 жумуртка тууйт. Деңиз балырлары, моллюскалар, балыктар, рак сыяктуулар ж. б. м-н азыктанат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *