ДЕҢИЗ ЛИНИЯЛАРЫ

 (Crinoidea) — омурткасыз жаныбарлардын ийне терилуулөр тибиндеги классы. Табак сымал денесинин борборунда оозу, жогору жагында канаттай чөйчөкчө-сү жайгашкан. Д. л. чөйчөкчөсүнүн жардамы м-н майда планктон орга-низмдерин ж-а детритти кармап жейт. Сөңгөктүү Д. л-нын 80 түрү кездешет. Сөңгөксүз Д. л-нын 550гө жакын түрү белгилүү, анын көп сандаган кыймылдуу урчуктары (циррле-ри) бар, жакшы жылат ж-а сүзөт. Тропик деңиздеринде кеңири таралган. Д. л. ордовик мезгилинин баштат лышынан белгилүү. Ортоңку палео-зойдо түрү көбөйүп, палеозойдун аягында өлүп жок болгон. Articulata классчасына триастан бери белгилүү болгон Д. л. кирет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *