ДЕҢИЗ ДЕҢГЭЭЛИ

— океан, деңиз-дердин үстүңкү бети; шарттуу алынган чекиттен тик багытта өлчөнөт. Океан (деңиз) суусуна ар түрдүү күчтөр таасир тийгизгендиктен Д. д. тынымсыз өзгөрүп турат. Д. д-нин суткалык, айлык, жылдык ж-а көп жылдык орт, бийиктиктери практикада кеңири колдонулат. Орт. көп жылдык Д. д. абс. тынч сууга туура келет да, ал кургактыкта бийиктикти, океан м-н деңиздерде терецдикти өлчөө үчүн алгачкы деңгээл (нөл бирдиги) болуп эсептелет. СССРде кургактык бийиктиктери Балтиканын деңгээлинен (Кронштадттагы футшток нөлүнөн) тартып эсептелет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *