ДЕҢИЗ ГЕОЛОГИЯСЫ

 — геология-нын деңиз ж-а океан түптөрүндөгү жер кыртышынын составын, түзүлүшүн, геол. тарыхын изилдөөчү тармагы. Деңиз түбүндөгү чөкмөлөрдүн ж-а тоо тектердин пайда болуу процесстерин ж-а алар м-н байланыштуу кен байлыктарды изилдейт. Д. г. геология илиминин бардык ири тармактарын — литология, петрография, тектоника, стратиграфия, кен байлыктары ж-дөгү илимдер ж. б. геол. изилдөөлөрдө аталган тармактардын, о. эле геофизика, геохимия, геоморфо-логиянын методдору ж-а маалыматтары колдонулат. Бирок, геол. жумуштардын көпчүлүгү приборлордун жардамы м-н кемелерде жүргүзүлөт. СССРде деңиздерди геол. жактан такай изилдөө иштери 1921-ж. В. И. Ленин кол койгон декреттен кийин гана башталган. Д. г-нын азыркы учурдагы негизги практикалык милдети: суу астындагы байыркы ж-а соңку мезгилдерде пайда болгон чөкмөлөр м-н тоо тектердеги пайдалуу кендерди ачуу ж-а алардын составын, таралы-шын, пайда болуу шарттарын изилдөө, о. эле деңиз түбүндөгү гидротех. курулуштарды геол. маалыматтар м-н жабдуу, суу астындагы жер титирөө-лөрдү прогноздоо ж. б.

Aд..- К ленов а М. В.. Геология моря, М., 1948; Леонтьев О. К., Краткий kvdc морской теологии, М., 1963.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *