ДЕҢИЗ АГЫМДАРЫ

 — океан, деңиз-дерде суу массаларынын орун кото-руштуруучу кыймылы. Д. а. кыймыл-дагы аба массасы м-н суунун сүрү-лүүсүнөн, суу басымынын өзгөрүшүнөн, Ай м-н Күндүн ташкын пайда кылуучу тартуу күчүнөн келип чыгат. Жердин өз огунда айланышы агымдардын багытына чоң таасирин тийгизет: Түн. жарым шарда алар оңго, Түш. жарым шарда солго багытталган. Д. а. пайда болуу шартына (шамал, градиент ж. б.), алган ордуна (суу үстүндөгү, ортолук, терең-диктеги, түпкү), физ.-хим. касиеттерине (жылуу, муздак, туздуу, мала туздуу) жараша бөлүнөт. Өзгөрүп туруусу б-ча туруктуу (мис, Гольфстрим ж. б.), убактылуу (мис, Инди океанынын түн. бөлүгүндөгү муссон-дук агымдар) ж-а мезгилдүү (таш-кындоо-тартылуудан келип чыккан) Д. а. болот.

Ад.:   Каменкович В. М., Основы динамики океана, Л., 1973.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *