ДЕҢИЗДИН КЛИМАТ

— океан, деңиздердин атм-рага тийгизген таасиринен пайда болгон климат. Ачык океандарга, аралдарга ж-а мелүүн ал-кактардагы материктердин батыш жактарына мүнөздүү. Материктерге ичкерилеген сайын ал континенттик климатка өтөт. Д. к-та абанын темп-расы жыл мезгилинде сутка ичинде акырындык м-н бир азга гана өзгөрөт. Жайында абанын нымдуулугу көбөйөт. Жаан-чачын арбын болуп, шамал дайыма деңизден согот. Атм-ра циркуляциясы батыштан чыгышка багытталгандыктан жумшак Д. к. көбүнчө материктин батыш жээктерине мүнөздүү. Ысык-Көл кылаасындагы климат Д. к-ка жакын.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *