ДЕШТЕ-КЕВЙР

от2020

Ноя 30, 2020

(фарсча дешт —чөл, кевир — шор) — Иран тайпак тоосунун түн.-чыгышындагы чөл. Уз. 500 км, туурасы 250 км. Рельефи бир нече туюк ойдуң-түздүктөн туруп, аларды жалдар бөлөт. Ойдуң жерлерин (терецд. 600—800 м) такыр, шор ж-а кургап калган саздар ээлейт. Жаан мезгилинде ойдуң-түздүктөр ылайланган көлчүктөргө айланат. Д.-К-дин чет жакаларында, булак чыккан жерлерде оазистер бар. Өсүмдүгү жокко эсе.

от 2020