ДЕФОМЕТР

 (деформация ж-а …метр) — каучуктун ж-а резинанын серпил-гич, ийилгич касиеттерин аныктоочу прибор. Текшериле турган үлгүгө ар түрдүү күч келтирүү м-н анын сер-пилгич, илээшкек касиеттери — катуулугу, калдыктуу деформациясы, калыбына келгичтиги ж. б. аныкталат. Текшериле турган үлгү алдын ала термостатта 80°Сге чейин ысытылып, сыналуучу камерага коюлгандан кийин рычагдардын жардамы м-н күч келтирип кысылат. Сыноонун так ж-а ыңгайлуу жүргүзүлүп жаткандыгы сигналдык түзүлүш (электр сааты, үн релеси) м-н байкалып турат. Үлгүнүн бийиктиги микрометр м-н ченелет. Д. каучук м-н резинаны даярдоочу ж-а аларды пайдалануучу ишканаларда кеңири колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *