ДЕФОЛИАЦИЯ

от2020

Ноя 30, 2020

 — мех. жол м-н түшүм жыйноону жеңилдетүү үчүн өсүмдүктүн жалбырагын түшүрүү. Ага хим. дефолианттар чачылат. Мында жалбырактагы хлорофиллдин саны азайып, орг. заттардын пайда болуу процесси токтолот; өсүмдүк солуйт. Д-ны жалбырак1 табигый куурап түшө баштаганда өткөрүү жакшы натыйжа берет. Дефолианттардын кээ бири (цианамид кальцийи, эркин цианамид ж. б.) өсүмдүктүн тканы м-н жалбырагын жай кууратса, экинчиси тез кууратат. СССРде ж-а башка өлкөлөрдө гозону Д-лоодо цианамид кальцийи пайдаланылат. Бирок ал уулуу, коп чыгымдалат ж-а цүүдү-рүм көп түшүүчү жерлерде гана таа сирдүү келет. Гозодо хлорад магнийи кеңири колдонулат, анча уулуу эмес, сууга түзүк эрийт_ шүүдүрүмсүз жерде да мыкты таасир тийгизет. Өсүмдүккө сиңген хим. зат жалбыракты тез түшүрүп, чанактардын жетили-шин тездетет. Д. гозолордогу 1—3 чанак ачылгандай кийин жүргүзүлөт. Андан эрте колдонгондо азык заттардын жогорку, али калыптат элек ча-нактарга барышы токтолот, ошондуктан тозонун түшүмү төмөндөп, була-нын ж-а чигиттин сапаты начарлайт. Д. алма, алмурут, жүзүм ж. б. мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнө да колдонулат. Бул иште чарбаларга гражд. авиация чоң көмөк көрсөтүүдө.

Ад.:   Стонов Л. Д., Дефолианты и десиканты, М., 1961; Закиров Т. С, Химическая дефолиация и десикация хлопчатника, Таш., 1968.

от 2020