Дефляция

от2020

Ноя 30, 2020

инфлщиядан кутулуу жолдорунун бири. Бурж. мамлекет акчанын чыгарылышын токтотуу м-н бирге, мамл. бюджеттин кирешесин чыгымынан ашырууну көздөп, ашык акчаны жүгүртүү чөйрөсүнөн алып салат. Д. жумушчу табына салыкты көбөйтүү, о. эле билим алууга, саламаттык сактоого ж-а социалдык кам-сыздандырууга мамл. ассигнованиени кыскартуу аркылуу ишке ашырылат. Мындай учурда капит. өлкөлөрдүн экономикасы төмөндөп, жумушчулардын турмуш абалы начарлап, тап күрөшү курчуйт.

ДЕФЛЯЦИЯ, к. Топурак зрозиясы.

от 2020