Детонация

от2020

Ноя 30, 2020

(фр. detoner — жарылуу) — жарылма заттардан энергия бөлүнүп чыгып, ал бир катмардан экинчи катмарга үндөн тез ылдамдыкта толкун түрүндө таралуучу хим. айлануу процесси. Хим. реакцияда согуу толкуну пайда болот. Күйүүчү газдардын ж-а кошундулардын күйүү тездиги, темп-расы, күйүүдөн пайда болгон газ түрүндөгү продукциялар-дып басымы улам жогорулай берет. Күйүүнү андан ары да улантканда процесс жарылууга өтөт. Процесс жүрүп жаткан учурда күйүү зонасынын көлөмү өзгөрбөсө, көлөмдөгү басым өтө тез жогорулап, күйүү процессинин өзү Д-га айланат. Эгер жарылуу сыяктуу күйүү процессинин басымы 500—1500 кг/см2 болсо, Д. убагында басым 100 000 кг/см2 ж-а андан да көбүрөөк жогорулаган ыктымал. Жөнөкөй күйүү, жарылуу сыяктуу күйүү ж-а Д-лык өзгөрүүлөр кычкылдануу принцибинин натыйжасында пайда болот. Басым, процесстин жүрүү ж-а кеңейүү тездиги, андагы тыгыздык ж. б. параметрлер Д. үчүн зор роль ойнойт. Д. учурунда пайда болгон басымга жаратылышта белгилүү заттардын эч бири туруштук бере албайт.

от 2020