Детонация

(фр. detoner — жарылуу) — жарылма заттардан энергия бөлүнүп чыгып, ал бир катмардан экинчи катмарга үндөн тез ылдамдыкта толкун түрүндө таралуучу хим. айлануу процесси. Хим. реакцияда согуу толкуну пайда болот. Күйүүчү газдардын ж-а кошундулардын күйүү тездиги, темп-расы, күйүүдөн пайда болгон газ түрүндөгү продукциялар-дып басымы улам жогорулай берет. Күйүүнү андан ары да улантканда процесс жарылууга өтөт. Процесс жүрүп жаткан учурда күйүү зонасынын көлөмү өзгөрбөсө, көлөмдөгү басым өтө тез жогорулап, күйүү процессинин өзү Д-га айланат. Эгер жарылуу сыяктуу күйүү процессинин басымы 500—1500 кг/см2 болсо, Д. убагында басым 100 000 кг/см2 ж-а андан да көбүрөөк жогорулаган ыктымал. Жөнөкөй күйүү, жарылуу сыяктуу күйүү ж-а Д-лык өзгөрүүлөр кычкылдануу принцибинин натыйжасында пайда болот. Басым, процесстин жүрүү ж-а кеңейүү тездиги, андагы тыгыздык ж. б. параметрлер Д. үчүн зор роль ойнойт. Д. учурунда пайда болгон басымга жаратылышта белгилүү заттардын эч бири туруштук бере албайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *