ДЕТЕКТОР

от2020

Ноя 30, 2020

 (лат. detector — ачуучу) радиотехникада — электр тер-мелүүлөрүн өзгөртүүчү түзүлүш. Ин-формацияны алып жүрүүчү терме-лүүлөрдүн модуляцияланган жыштыгын бөлүп алууда Д. радио уктургуч, байланыштыргыч, телекөрсөткүч, кабыл алгычтарда, өлчөөчү түзүлүштөр-дө ж. б. пайдаланылат. Д. амплитуда-лык, жыштык ж-а фазалуу болуп бөлүнөт. Амплитудалык Д-до жог. жыштыктагы амплитудалуу модуляцияланган термелүүнү детектор-лоо үчүн электр өткөрүүчү элемент катары жарым өткөргучтуу диод колдонулат. Мында термелүүнүн модуляцияланган чыңалуусу конденсатор-дон, диоддон ж-а резистордон түзүлгөн электр тизмегине аракет кылат. Ал тизмекте диод удаалаш же жарыш туташтырылат. Диод бир тарапка өткөргөндүктөн тизмекте жог. жыштыктуу импульс түрүндөгү электр тогу пайда болот. Ток резистордун уч-тарында чыңалууну пайда кылат да, чыңалуунун амплитудасы модуляция закону б-ча өзгөрөт. Жыштык ж-а фазалуу Д-до жыштыгы ж-а фазасы б-ча модуляцияланган терме-лүүлөр адегенде амплитудасы б-ча модуляцияланган термелүүгө айлан-дырылат да, андан Кийин амплитудалык Д. м-н детекторлонот. Эң жөнөкөй жыштыктуу Д-до термелүүлөр термелуү контуру м-н өзгөртүп түзүлөт.

от 2020