ДЕТЕКТОР ДОО

 — электр термелүүсү-нүн төмөнкү жыштыктагы термелүү же туруктуу «ток болгондой өзгөртүлүп^. Д-нун кеңири таралган түрү — демодуляция — модуляцияланган жог. жыштыктагы термелүүлөрдөн моду-ляциялануучу төмөнкү жыштык термелүүнү бөлүп алуу (к. Термелуу модуляциясы). Д. радио кабыл ал- гычтарда үн жыштыгындай терме-лүүлөрдү, ал эми телекөрсөтүүлөрдө сүрөттөлүштүн сигналдарын бөлүп алууда ж. б. колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *