ДЕТЕКТИВ АДАБИЯТЫ

(англ. detective — ашкерелейм) — көбүнчө оор кылмыштардан улам пайда болгон татаал табышмактуу сырларды логикалык анализ жолу м-н ачууга арналган көркөм чыг-лар. Д. а-нын келип чыгышы капитализм тушунда чоң шаарларда кылмышкерлер көбөйүп, ошонун натыйжасында полиңиянын пайда болушу, газеталарда кылмыш иштери ж-дөгү маалыматтардын жарыяланып турушу, оор кылмыштарды (киши өлтүрүү ж. б.) ачууда ил. анализ методдорунун пайдаланыла баш- ташы м-н байланышкан. Ад-ттын бул түрүнө амер. жазуучу Э. По (1809—49) негиз салган. 19-к-дагы Д. а-нын көрүнүктүү өкүлдөрү: Э. Габорио (Франция), атактуу Шерлок Холмс-тун образын жараткан А. Конан-Дойл (Англия) ж. б. 20-к-да капит. өлкөлөрдө, асыресе АКШ м-н Англияда Д. а. өзгөчө дүркүрөп өнүгүп, киши өлтүрүү, талоончулук, зордук-зомбу-луктарды даңазалоого багыт алды ж-а реакциячыл идеяларды пропаган-далай баштады. Сов. ад-тта детектив мүнөздөгү чыг-лар милиңия кызматкерлеринин, че-кисттердин, чалгынчылардын эрдиги м-н бирге, чаташкан татаал сырларды • же табышмактуу окуяларды ачуу, кол жазмалар м-н тарыхый документтерди табуу ж-а чечмелөө сыяктуу маселелерди да баяндайт. Буга М. Ша-гинян, Л. Шейнин, А. Адамов, Р. Ким, Ю. Семенов аттуу жазуучулардын мыкты чыг-лары мисал. Кыргыз алтында да Д. а-нын айрым үлгүлөрү (мис, М. Жоошбаевдин «Канжар» повести) жарала баштады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *