ДЕСПОТИЯ

от2020

Ноя 30, 2020

(гр. despoteia — чексиз бийлик) — жеке бийликке негизделген мамл. түзүлүш ж-а башкаруу формасы. Анда сурак жүргүзгөндөр (падыша, король, хан ж. б.) чексиз укукка ээ болгон. Байыркы Чыгыш мамлекеттери (Ассирия, Вавилония, Египет, Индия, Иран, Кытай ж. б.) Д-га үлгү боло алат. Анткени аларда жерди ээлөө ж-а башкаруу укугу борбордошкон мамл. бийликтин колуна топтолгон. Ф. Энгельс: «…жа-мааттар жерди чогуу иштетип, болбосо айрым үй-бүлөгө убактылуу барымтага берген кезде али жеке менчик түзүлбөгөндүктөн, андай жерде мамл. бийлик деспотизм түрдө өкүм сүргөн»,— деп белгилеген (Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 19, с. 492). Багдад халифаты (8—9-к.), Индиядагы Улуу Моголдор бийлиги (16—17-к), Осмон империясы (14— 16-к.) феод. Д. болгон.

от 2020