ДЕСНА

— РСФСР м-н УССРдеги датына, ылаңдаткычтын өзгөчөлүгүнө десиканттар м-н жүргүзүлүп, көбүнчө рыя, Днепрдин сол куймасы. Уз. ИЗО км, алабынын аянты 88 900 км2. Смоленск дөңсөөсүнөы башталат. Жет. агымында жээктерй түзөң ж-а саздуу. Брянск ш-нан төмөнүрөөк Д-нын оң жээги бир аз бийиктет. Сейм д. куйган жерден өрөөнү кеңейип, көп салааларга бөлүнөт. Декабрда тоңуп, апрелде ачылат. Жылдык орт. чыгымы чатында 360 м^/сек. Ири куймала-ры: Судость, Снов (оң), Болва, Навля, Нерусса, Сейм ж-а Остер (сол). Чатынан Новгород-Северскийге чейин (335 км) кеме жүрөт. Башкы при-стандары: Новгород-Северский, Мако-шино, Чернигов, Остер, Жукин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *