ДЕРМАТО…

(гр. derma — тери) — та- тырмак жабыркайт. Терең Д.— ак- ыкмалары структуралык принципке таал сөздөрдүн териге, тери оорусуна тиномикоз, бластомикоз, хромомикоз, негизделген. Изилдөө методунун ай-тиешелүү маани туюнтуучу состав- кокңоидомикоз, гистоплазмоз, микоз- рым жактары б-ча глоссематикага дык бөлүгү, мис, дерматология, дер- дорду айрым кебер грибоктор пайда жакындашкандыгына карабастан өзү-матомикоздор. кылат. Булардын ылаңдаткычтары нө таандык өзгөчөлүктөр д үн болушу

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *