ДЕРМАТОЛОГИЯ

(дермато… ж-а ло- теринин терең катмарын, ички ор- өз алдынча багыт экендигин билди-гшя) теринин түзүлүшүн, аткарган гандарды, булчуңдарды, сөөктү, без- рөт. Структуралисттик башка багыт-кызматын, тери ооруларынын пайда ди дартка чалдыктырат. СССРде Д. тардан изилдөө методунун так иштел-болуу себептерин, ооруну аныктоо, оорусу аз жолугат. ген системасы аркылуу айырмаланат, дарылоо ж-а андан сактануу жолдо- Малдын Д-у чыгышы б-ча 2 топко Д. т. и. амер. индеецтердин тилин руп үйрөтүүчү илим. Д. венерология, бөлүнөт: микроспории ж-а три- изилдөөдөгү практикалык талаптан жугуштуу патология, педиатрия, ал- х о ф и т и я (чакалай). Д. дүйнөнүн келип чыккан. Кийин англис, инди-ев-лергология, эндокринология, хирур- көп өлкөлөрүндө кездешет. ропа, түрк ж-а семит тилдерин изил-гпя, гинекология ж. б. м-н тыгыз бай- А9: Кашкин П. Н., Дерматомикозы, дөөдө өзүнүн методунун практикалык ланыштуу. Тери оорулары байыркы 2™Л61и„ д лйм ,, багытын сактоо максатында тилди заманда эле белгилүү болгон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *