ДЕРЖАВИН Гаврила Романович

[3 (14). 7. 1743-8(20). 7. 1816]—орус акыны. Дворян үй-бүлөсүнөн. Казан гимназиясында окуган (1759—62). Алгачкы ыры 1773-ж. жарык көргөн. Адегенде М. В. Ломоносовдун сал-тында жазса, кийинки «Князь Мещер-скийдин өлүмүнө ода» (1779), «Фели-цага ода» (1784), «Шаркыратма» (1798) ж. б. чыг-ларында өзүнүн жеке поэтикалык стилин тапкан. «Бий-лөөчүлөргө жана өкүмдарларга», «Төрө» сыяктуу чыг-ларында коомдогу бузукуларды айыптаган. Филос. ли-рикасынын негизги мотиви — өлүм ж-а өмүр ж-дөгү ой толгоолор (мис, «Князь Мещерскийдин өлүмүнө ода»). «Кудай» аттуу одасында адам баласы улуу да, арзыбаган макулук да катары мүнөздөлгөн. Ал эскичил көз карашты жактаса да, В. А. Жуков-скийдин чыг-ларына туура баа берип, жаш Пушкиндин келечегин көрө билген.

Ад.:   Б е л и н с к и й В. Г., Сочинения Державина, Поли. соОр. соч., т. 6, М., 1955; С е р м а н И. 3., Державин, Л., 1967.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *