ДЕРЖАВА

 (байыркы орусча дьржа— үстөмдүк кылуу, күчтүү) — 1) өз алдынча, көз каранды болбогон мамлекет дегенди билдирет; 2) орус мамлекетинде монарх бийлигинин символу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *