Дербент

 — Дагстан ассриндөш шаар. Каспий деңизинин жээгинде. Калкы 59 миң (1971). Порт. Махачкала — Баку т. ж-ундагы станция. Д. 5-к-дан белгилүү. 7—9-к-да Араб ха-лифатынын составында, 10-к-да феод, княздыктын борбору. 13-к-да монголдор басып алган. 16-к-дан 18-к-га чейин Ирандын карамагында. 1722-ж. Россияга кошулган, бирок 1735-ж. кайрадан Иранга өткөн. 1747-ж. Дербент хандыгы түзүлүп, Д, аның борбору болгон. Гулстан тынчтык договору (1813) б-ча биротоло Россияга кошулган. 1917-ж. Совет өкмөтү орногон. Д-те жылмалагыч станок з-ду, жүндөн жип ийрүү ф-касы (РСФСР, Закавказье ж-а О. Азиянын килем токуу ишканаларын тейлейт), коньяк, эт комбинаттары, вино, сүт з-ддо-ру, килем токуу ф-касы ж. б. иштейт. Станок куруу ж-а а. ч. техникумда-ры, мед., пед. окуу жайлары, килем токуу мектеби, лезгин театры, край таануу музейи бар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *