ДЕПУТАТ

(лат. deputatus — өкүл) — СССРде элдин Советтердеги полномочиелүү өкүлү.ДД. жалпы, тең ж-а тике шайлоо укугунун негизинде жашырын добуш берүү м-н расасына, улутуна, билимине, жынысына, ата-тегине, мүлк абалына ж-а өткөндөгү ишине карабастан шайланат. СССР Жог. Советине 23, союздук ж-а ав-тон. респ-калардын Советтерине 21, эмгекчилер депутаттарынын жерг. Советтерине 18 жашка толгон СССРдин ар бир гражданы Д. болуп шайлана алат. Абс көп добуш алган кандидат гана Д. болуп шайланды деп эсептелет. СССР Жог. Советинин, союздук ж-а автон. респ-калардын Д-ы 4 жылга, жерг. Советтердики 2 жылга шайланат. Д. ар дайым шайлоочулар м-н байланышта болуп, өзүнүн иши б-ча отчет берет. Элдик демокр. өлкөлөрдө Д. элдин өкүлү. Д. жумушчу табы жетекчилик кылган Элдик фронттор уюму көрсөткөн кандидаттардан шайланат. Бурж. мамлекеттерде Д. негизинен капиталисттердин мүдөөсүн көздөйт. Шайлоочулар анын ишин контролдой албайт, ал иш жүзүндө гпайлоочл’латэ алдынцп жоопкер эмес.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *