ДЕПУТАТТАР СТАТУСУ

— СССРде депутаттардын укуктары ж-а милдеттери, «СССР эмгекчи депутат со- Беттеринин депутаттар статусу жөнүндөгү ССР Союзунун закону» СССР Жог. Советинин 1972-ж. 20-сентябрда 8-шайланышынын 4-сессиясында кабыл алынган. Д. с-нда Советтердин бардык звенолорунун, селолук Советтен баштап СССР Жог. Советине чейинки депутаттардын иштеринин эң маанилүү маселелери жөнгө салынган. Анда жалпы жоболор: депутаттын Советтеш иши, шайлоо округун-дагы иши; депутаттык иштин негизги гарантиялары баяндалган. Закон депутаттардын ишин активдештирил, Советтердин ишин өркүндөтүүдө алардын демилгесин арттырат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *