ДЕПЛАЗМОЛИЗ

(де… ж-а плазмолиз) — өсүмдүк клеткасынын прото-пластынын плазмолиз абалдан баштапкы тургор абалына келиши. Д. плазмолизденген клеткаларды сууга же гипотониялык эритмелерге салганда пайда болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *