ДЕПКИР

(фарсча — к а ф к у р) — айрым тамактарды, көбүнчө боорсок бышырууда колдонулуучу буюм. Тамак кууруу, чий көбүк алуу, палоо басуу, лагман кесмесин сүзүү ж-а аларды идишке салууда пайдаланылат. Д. диаметри 15—20 см калдыркан темирден жыш тешилип же зымдан торчолонуп жасалат да уз. 35—45 см жумуру же жалпак темир сабы болот. Д. сабынын кармалчу учуна бир тутам жыгач же мүйүз бекитилип, илип коюш үчүн чагаракталат. Д. айрым диалектилерде — кепкир, кептур, кэпкүл, кепкил деп да аталат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *