ДЕОНТОЛОГИЯ

(гр. deon — милдет ж-а …логия) этиканын милдет ж-а милдеттүүлүк проблемаларын изилдөөчү бөлүгү. Бул терминди 1-жолу англ. философ Й. Бентам этикалык теорияны туюндуруу үчүн колдонгон. Кийинчерээк Д. аксиологиядан (жакшылык ж-а жамандык ж-дөгү окуу) айырмаланып, милдет ж-дөгү окууга айланган. Милдет ж-дөгү окуудан адамдын жүрүш-турушу туурасында-гы эрежелер, талаптар келип чыгат. Бул эрежелер адамдардан белгилүү милдеттердин аткарылышын талап кылат. Коммунисттик милдет ж-а мораль маселеси биздин өлкөдө коммунизмди курууда иш жүзүнө ашырылууда, к. Милдет, Этика.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *