ДЕН СООЛУК

— Кыргыз ССР саламаттык сактоо мин-восунун айына бир жолу чыгуучу көркөмдөштүрүл-гөн ил.-популярдык журналы. 1960-жылдан чыгат. Анда мед.^ илиминин жаңы ачылыштары, ийгиликтери, коомдук ж-а өздүк гигиена, оорулардын алдын алуу, эмгекти, эс алууну туура уюштуруу, эне м-н баланын саламаттыгын сактоо ж. б. маселелер б-ча макалалар, очерктер, пайдалуу кеңештер басылат. Тиражы 1960-‘ж. 30 миң болсо, 1976-ж. 106 258ге жетти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *