ДЕНИ…

от2020

Ноя 30, 2020

(лат. decern — он) — метрдик системадагы негизги чен бирдиктеринин ондон бир бөлүгүн билгизген сөз алдына жалгануучу мүчө. Мис, дециметр — метрдин ондон бир бөлүгү (1 л« = 10 Өм).

от 2020