ДЕНИСОВ Сергей Прокофьевич

[12 биол касиетин, таралышын ж-а эл көРек экенин көрсөтүп, аны мектеп (25). 12. 1909—6. 6. 1971] — эки жолу чарбасында пайдаланылышын тал- программасына киргизүү зарыл деп Сов. Союз Баатыры (1937, 1940), авиа-дайт. Д. биздин өлкөдө 18-к-да өнүгө эсептеген. Сов. педагогика марксчыл пиянын генерал-лейтенанты (1940). баштап,’ Петербург ЙАнын экспеди- жоболорго таянып, Д. т-нын милдети 1930-жылдан КПСС мүчөсү. 1929-жыл-ңиясы түрдүү аймактын табияты м-н М«Н мазмунун, методикасын түздү, дан Сов. Армияда. Учкучтардын ас-дарак өсүмдүктөрүн иликтеп, 1786-ж. 1931—34-ж. «СССРди коргоого жана кердик мектебин (1931) ж-а комсос-«Россия мамлекетинин өсүмдүктөрү- эмгекке даяр бол» деген бүткүл союз- тавлын билим өркүндөтүүчү курсун вүн баяндамасы» деген китеп чыга- ДУК комплекс иштелип бекитилди. (1939) бүтүргөн. 1936—37-ж. өз ыктыя-рылат. Анда ЗОО түрдүү дарак м-н Мектеп жашына чейинки кенже бал- ры м-н Испаниядагы гражд. согушка бадалга толук түшүндүрмө берилген. Дарда Д- т-нын негизи — баланы таза- кеткен. Улуу Ата Мек. согуш убагын-Россияда өсүмдүктөрдүн коллекция- лыкта багуу ж-а туура тамактанды- да учкучтардын Качи аскер-авиация сын чогулта турган ботан. бак, парк, РУУ- Мектеп жашындагы балдарга мектебинин начальниги, 1943-ж. фев-токой-төхника академиясы’ж. б’, уюш- Д. т. атайын программа м-н физ-ра ралдан 1944-ж. февралга чейин фронт-турулган. Д-нын өнүгүшүнө Г. Ф. Мо- сабагында ж-а сабактан тышкаркы то истребитель авиадивизиясына розов, Г. Н. Высоцкий ж. б. көрүнүк- убакыттарда өткөрүлөт. Д. т-га жог. командачы. 1947-жылдан отставкада, түү орус токой изилдөөчүлөрү чоң УУ жайларында да чоң көңүл буру- СССР Жог. Советинин (1-шайл.) де-салым кошкон. Сов. Д. көп жыйнак, лат. Анын негизги каражаттары: гим- путаты. Ленин ордени, 2 Кызыл Туу, окуу куралдары ж-а «СССРдеги да- настика, спорт оюндар, туризм ж. б. Александр Невский ордени ж-а ме-рактар жана бадалдар» (1949—65; 7

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *