ДЕНИКИНЧИЛИК

— Россиянын түш- ал эми нитраттын кычкылтеги элек-кои, тоок ылаңдаит. Жылкыда ылаң түгүндө ж-а Украинада генерал А. И. трондүн ж-а суутектин акцептору бо-тез өтөт, клиникалык белгилери би- Деникин орноткон (1919) ак гвар- лот. Д. топуракта белгилүү шартта .тийбей өлөт. Тажрыйба жолу м-н жук- диячыл контррев-ячыл режим. Д. орус гана өтөт. Д. процессинде топуракта-турганда жылкынын шайы^ кетип, помещиктеринип, ири финансы ж-а гы азот азайып, анын күрдүүлугү тө-жүрөгү тез кагат, жаталактайт; кой- ө. ж. буржуазиясынын аскердик дик- мөндөйт. Топуракты туура иштөө, до г сааттан кийин клиникалык бел- татура&ы болгон. Ал кадеттердин, ок- дренаждоо, эгилме өсүмдүктөргө то-гплери байкалат. Диагноз эпизоотоло- тябристтердин ж. б. контррев-ячыл пурактагы нитратты сиңирүүгө шарт пшлык клиникалык, патологиялык күчтөрдүн блогуна таянган. Анын ас- түзүү м-н айдагы Д процессин азай-ж-а лабор-ялык маалыматтардын не- керлеринин 1919-ж. бир топ ийгилик- тууга мүмкүн гизинде коюлат. Сактануу чарасы: терге жетишип

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *