ДЕНДРО…

(гр. dendron — жыгач) — гууларга өзгөчө көңүл бурган. м-н Крымга качууга аргасыз кылды. татаал сөздөрдүн «жыгач» деген маа- Орустун алдыңкы педагогдору ж-а 1920-ж. 4-апрелде Деникин отставкага! туюндуруучу составдын бөлү- коомдук ишмерлери В. Г. Белинский, га чыгып, чет өлкөгө качып кетти, гү, мис, дендрология. Н. А. Чернышевский балдардын Д. Анын ордун П. Н. Врангель басты, к.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *