ДЕНДРОЛОГИЯ

(дендро… ж-а …ло- т-сына чоң маани берген.’Улуу педа- Врангеячили^ гия) -ботаниканын дарак, бадал гог К. Д. Ушинскии окуучулардын Ссср, т 4м., 1959; Алекса ш е низилдөөчү бөлүгү Дарак өсүмдүктө- эске ТУТУУ жөндөмүн өөрчүтүп, чар- к п А- п., крах деникинщины, м., 1966. рүнүн системасын, морфологиясын, чаганда эс алышы үчүн Д. т. Сөзсүз

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *